Cập nhật thông tin sinh viên

Cập nhật thông tin

Bổ sung thông tin e-mail và số điện thoại của sinh viên.

Cập nhật

Tra cứu lịch thi

Tra cứu lịch thi

Tra cứu lịch thi chi tiết, dữ liệu chỉ có trước ngày thi 1 ngày.

Tra cứu

Tra cứu bảng điểm

Tra cứu điểm

Tra cứu bảng điểm, bảng điểm được cập nhật 1 tuần sau kỳ thi.

Tra cứu

Thời khóa biểu

Tra cứu thời khóa biểu, thời khóa biểu được cập nhật vào đầu học kỳ.

Tra cứu


DANH SÁCH DANH GIA GV KHOA 16,17, NGÀY 11.05.2014

Sinh viên Dowload file dinh kèm (Lop theo phòng,ca) Khóa 16 ca sáng Khóa 17 ca chieu

Xem chi tiết

File mau diem danh + cham công

Các khoa, phòng ban, trung tâm Dowload theo file này

Xem chi tiết

TKB TUẦN 10 HỌC KỲ II ( 2013-2014) KHÓA 16,17,18, K18_TỪ SƠN

Áp dụng từ thứ 2, ngày 31/03/2014 Ngành Kiến trúc áp dụng từ thứ 2, ngày 07/04/2014

Xem chi tiết

THỜI KHÓA BIỂU 10 LIÊN THÔNG ĐỢT 2

Áp dụng từ thứ 2, ngày 03/03/2014

Xem chi tiết