128x128

Thời khóa biểu cập nhật ngày 12-10-2013

Sinh viên khóa nào click vào đường dẫn khóa đấy để xem chi tiết

 Ghi chú:

- Ca 2 đối với khóa 16,18, Liên thông Cao đẳng.

- Ca 1 đối với khoá 15,17

 Buổi sáng:

 Ca1 từ  7h đến 11h 

 Ca2 từ 8h đến 12h

Buổi chiều:

Ca1 từ 13h30 đến 16h30

Ca2 từ 13h30 đến 17h30

Buổi tối: Chung 18h đến 21h15

HOTLINE: 097.559.1010 (Mr. Trường)

EMAIL: xuantruong@hubt.edu.vn

Góp ý, bình luận