Tra cứu bảng điểm

Nhập mã sinh viên để tra cứu

Notice: Undefined variable: uri in /home/itchubt/public_html/inc/result.php on line 40 Notice: Undefined variable: uri in /home/itchubt/public_html/inc/result.php on line 44
Thông tin sinh viên

Mã sinh viên: 12400024

Họ và tên: Nguyễn chí Cảnh

Lớp: 9LTCD-IT03

Ngành học: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Mã môn Tên môn học ĐVHT Điểm lần 1 Điểm lần 2
Học kỳ 1
1 0106 Anh 06 6 6.76
2 0107 Anh 07 6 7.54
3 0233 Cơ sở dữ liệu quan hệ 3 8.3
4 0254 Kỹ thuật lắp ráp cài đặt 3 7.9
5 0261 Lập trình cấu trúc nâng cao 3 8.67
6 0260 Lập trình trực quan 6 7.1
7 0231 Mạng máy tính 3 6.2
Số ĐVHT còn nợ: 0
Điểm tổng hiện tại: 7.39 Xếp loại học tập: Khá
Tra cứu mã sinh viên khác